Політика конфіденційності персональних даних


Версія 1.0

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку отримує сервіс обміну електронними документами за посиланням https://my.art‑office.com.ua , (далі   –   Сервіс).


1. Визначення термінів


1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі   –   Адміністрація)   –   уповноважені на управління Сервісом співробітники, що організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

1.1.2 «Оператор підтримки сайту» (далі   –   оператор підтримки)   –   уповноважені Адміністрацією співробітники, що організовують обробку персональних даних.

1.1.3. «Персональні дані»   –   будь-які відомості, які є власністю фізичних осіб, що прямо чи опосередковано дозволяють ідентифікувати цю особу (суб’єкта даних), у тому числі ім’я, паспортні дані, дані банківських рахунків, електронна пошта, IP‑ідентифікатор, місцезнаходження та інші ідентифікуючі фізіологічні, генетичні, розумові, економічні та соціально-культурні показники;

1.1.4. «Обробка персональних даних»   –   будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1.1.5. «Конфіденційність персональних даних»   –   обов’язкова вимога для володільця та розпорядника або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних не допустити поширення персональних даних користувачів без їх згоди або наявності іншої законної підстави;

1.1.6. «Користувач Сервісу» (далі Користувач)   –   авторизована особа, яка має доступ до Сервісу за допомогою мережі Інтернет та використовує Сервіс з метою створення та обміну електронними документами;

1.1.7. «Cookies»   –   невеликий фрагмент даних, відправлений веб‑сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який веб‑клієнт або веб‑браузер кожен раз пересилає веб‑серверу в https‑запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. Політика Cookie, що стосується даної Політики конфіденційності, розташована за  посиланням .

1.1.8. «IP‑адреса»   –   унікальна адреса вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до Сервісу.


2. Загальні положення


2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сервісу є ТОВ «ДІСІЕНСІ». Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах за адресою: вул. Сурикова, 3, м. Київ, 03035, Україна.

2.2. Використання Сервісу Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сервісу.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

2.5. Адміністрація рекомендує Користувачу перед внесенням своїх персональних даних прочитати цю Політику конфіденційності повністю, щоб він був впевнений, що проінформований в повній мірі.


3. Законодавство, що регламентує обробку персональних даних


3.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до вимог Закону України   «Про захист персональних даних» .

3.2. Обробка персональних даних клієнтів, які знаходяться на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (General Data Protection Regulation), повний текст якого міститься за  посиланням .


4. Предмет політики конфіденційності


4.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати Адміністрації при реєстрації та роботі із Сервісом, крім випадків, передбачених законодавством, що регламентує обробку персональних даних.

4.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем при реєстрації у Сервісі, формуванні у Сервісі запиту «Звернення до Служби підтримки», а також зміні, оновленні контактних даних Користувача в обліковому профілі і включають в себе наступну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4.2.2 назву юридичної особи, код ЄДРПОУ, юридичну адресу;

4.2.3 серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП);

4.2.4. контактний номер телефону Користувача;

4.2.5. адреса електронної пошти (e‑mail);

4.2.6. зображення власноручного підпису (факсиміле).

4.3. Сервіс збирає та захищає неперсональні дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

  • IP‑адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація про браузер;
  • час доступу;
  • реферер (адреса попередньої сторінки);
  • операційна система;
  • інформація про пристрій, з якого зайшов Користувач.

4.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

4.5. Сервіс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.

4.6. Будь-яка інша персональна інформація (дані сертифікату КЕП, історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п. 6.2 цієї Політики конфіденційності.


5. Цілі збору персональної інформації користувача


Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача в цілях:

5.1. Зручності використання Сервісу та кращої комунікації між Сторонами. Контактна інформація Користувача, що може бути передана його контрагенту, а саме: назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ автора документа та його ІПН, а також e-mail.

5.2 Ідентифікації Користувача, зареєстрованого у Сервісі для його подальшої авторизації.

5.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сервісу, обробки запитів і заявок від Користувача.

5.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

5.5. Надсилання повідомлень Користувачу електронною поштою та на номер телефону.

5.6. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сервісу.

5.7. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, новин та інших відомостей від імені Сервісу.

5.8. Відправлення маркетингових повідомлень про сторонні продукти та послуги, які, на нашу думку, можуть зацікавити Користувача.

5.9. Надання послуг з придбання продуктів та підписання в електронному вигляді документів, які підтверджують здійснення господарської операції.


6. Способи та терміни обробки персональної інформації


6.1. Обробка персональних даних здійснюється виключно за згодою Користувача без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах, персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

6.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством, що регламентує обробку персональних даних.

6.3. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6.4. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


7. Права та обов’язки сторін


7.1. Користувач має право:

7.1.1. Приймати рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання Сервісу та надавати згоду на їх обробку;

7.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації;

7.1.3. Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене законом. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за e-mail адресою, зазначеною в п. 11.5 даної Політики конфіденційності.

7.2. Адміністрація зобов’язана:

7.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 5 цієї Політики конфіденційності;

7.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошуючи її без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами, надані персональні дані Користувача, за винятком обставин, передбачених п. 6.2. цієї Політики конфіденційності;

7.2.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;

7.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


8. Відповідальність сторін


8.1. Адміністрація не має права і не може передавати персональні дані Користувачів третім особам, за винятком обставин, передбачених законом.

8.2. Адміністрація, у разі не виконання своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до чинного законодавства, що регламентує обробку персональних даних, за винятком обставин, передбачених у п.п. 6.2. та 8.1. цієї Політики конфіденційності.

8.3. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

8.3.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

8.3.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією;

8.3.3. Була розголошена за згодою Користувача;

8.3.4 У разі недбалого ставлення Користувачем до безпеки та захисту своїх персональних даних та даних авторизації.

8.4. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, враховуючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

8.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через:

  • використання або неможливості використання Сервісу, або окремих сервісів;
  • несанкціонований доступ до комунікацій Користувача;
  • заяву або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

9. Зворотний зв'язок


9.1. Користувач може зв'язатися з оператором підтримки через форму зворотного зв’язку, розміщену на веб‑сайті Сервісу з використанням послуги Crisp.Chat, Inc., компанії зі штаб‑квартирою в США. З політикою конфіденційності даної компанії можна ознайомитись за посиланням.

9.2. Користувач може зв'язатися з оператором підтримки за допомогою електронної пошти або по телефону. Адреса електронної пошти та контактні телефони для зв’язку розміщено за посиланням.

9.3. Авторизований користувач може зв'язатися з оператором підтримки через форму «Звернення до Служби підтримки» (пункт меню Сервісу «Служба підтримки»).


10. Вирішення спорів


10.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

10.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово або в електронному вигляді, повідомляє заявника про результати розгляду претензії.

10.3. При недосягненні згоди, суперечка буде передана на розгляд до Господарського суду України.

10.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.


11. Додаткові умови


11.1. За допомогою Сервісу здійснюється обмін інформацією, з урахуванням необхідних гарантій для захисту персональних даних і інших фундаментальних прав і свобод.

11.2. Користувач завжди може відмовитися від розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні або у відповідному розділі особистого кабінету.

11.3. До цієї Політики конфіденційності періодично, та без попереднього повідомлення Користувача про таке, Адміністрацією можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики конфіденційності, Користувачу необхідно уважно ознайомитися зі змінами та надати згоду з відповідними змінами Політики конфіденційності. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

11.4. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сервісі обміну електронними документами за посиланням, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

11.5. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: sales_ao@art‑office.com.ua


12. Безпека неповнолітніх


Адміністрація дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв'язку з чим, зі свого боку, Адміністрація звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших Сервісів та сайтів.