Публічна оферта ТОВ «ДІСІЕНСІ» (далі - Адміністратор)


до користувачів Інтернет-сайту «Мій Арт-Офіс»


Ця публічна оферта адресована фізичним та юридичним особам (далі – «Користувачі»), які мають намір укладати електронні документи (далі – «Електронні документи») через всесвітню мережу Інтернет на сайті: https://my.art-office.com.ua/ (далі — «Сайт»).


Ця публічна оферта є офіційною пропозицією Адміністратора використовувати можливості Сайту на запропонованих нижче умовах:


1.1. Реєстрація на Сайті в мережі Інтернет https://my.art-office.com.ua/ вважається повною і беззастережною згодою Користувача з умовами Публічної оферти (далі — «Акцепт»).

1.2. Акцепт означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Публічної оферти, що рівнозначно укладенню двостороннього договору та прийняттю до виконання усіх його умов обома сторонами.

1.3. Користувач погоджується, що через Сайт він буде укладати Електронні документи.

1.4. Повноваження Адміністратора обмежуються розміщенням на Сайті Електронних документів від імені Користувача. Права та обов’язки за Електронними документами виникають безпосередньо у Користувачів, які уклали Електронний документ. Усі претензії щодо виконання умов підписаних Електронних документів Користувач пред’являє безпосередньо Користувачу, з яким уклав Електронний документ. Адміністратор не несе відповідальності за виконання Електронних документів Користувачами.

1.5. Користувачі згодні з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністратор буде направляти на електронну адресу Користувачів листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим Адміністратор зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам. Користувачі мають право відмовитися від розсилки та отримання інформації від Адміністратора.

1.6. Користувачі погоджуються з тим, що у випадку неналежного виконання Електронних документів одним із Користувачів, відповідальність за це несе, виключно Користувач, який не виконав умови Електронного документу та всі претензії щодо цього, направляються безпосередньо до такого Користувача.

1.7. Адміністратор гарантує розміщення та доступ до Електронних документів на Сайті протягом 60 (шістдесяти) календарних місяців, з дня створення Електронного документу.

1.8. Користувачі самостійно несуть відповідальність щодо вчасного завантаження Електронних документів з Сайту Адміністратора в строк вказаний в п. 1.7.

1.9. У разі, якщо Електронний документ було розміщено на Сайті Адміністратора, але він не був укладений Користувачами, шляхом не підписання Електронного документу Користувачами або одним із Користувачів, Адміністратор гарантує розміщення та доступ до такого Електронного документу на Сайті протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з дня створення Електронного документу.

1.10. Адміністратор не несе відповідальності за завдання імовірних збитків, що можуть бути завдані Користувачу в результаті використання останнім Сайту. Адміністратор також не несе відповідальності за упущену вигоду та негативні наслідки, що стались в результаті використання Користувачем Сайту.

1.11. Користувач-фізична особа надає свою згоду на використання та обробку персональних даних Користувача згідно чинного законодавства України.

1.12. Реквізити Адміністратора:

Сайт: https://my.art-office.com.ua/

Юридична адреса:

вул. Сурикова, 3 (оф. 19), 2 поверх, м. Київ, 03035, Україна.

Код ЄДРПОУ 41564452

п/р 26003500302601 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

МФО 300614

ІПН 415644526581

Платник податку на прибуток на загальних підставах та платник ПДВ


ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних


Я, шляхом реєстрації на сайті https://my.art-office.com.ua/ (далі – «Сайт»), надаю згоду на збір та використання інформації щодо моїх персональних даних з метою забезпечення роботи бази персональних даних ТОВ «ДІСІЕНСІ», у якій міститься інформація про Користувачів Сайту та яка знаходиться за адресою: вул. Сурикова, 3 (оф. 19), 2 поверх, м. Київ, 03035, Україна.


Мої персональні дані, що знаходяться у ТОВ «ДІСІЕНСІ», не можуть надаватися третім особам без моєї письмової згоди, крім випадків, прямо передбачених законодавством.


Я, шляхом реєстрації на Сайті, засвідчую, що ТОВ «ДІСІЕНСІ», як адміністратор Сайту, повідомило мене про мої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору та обробки моїх персональних даних та про посадових осіб, яким мої персональні дані можуть бути надані, для виконання зазначеної мети. Зауважень та заперечень не маю.


Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних ТОВ «ДІСІЕНСІ».